Uitstel beantwoording VSO over Voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.