Assurance-rapport review controledossiers LICG

Het doel van dit onderzoek is vast te stellen dat de door Auren afgegeven controleverklaringen voldoen aan van toepassing zijnde beroepsstandaarden en dat EZ terecht zekerheid ontleent aan die verklaringen. Onze assurance-opdracht richt zich op de controledossiers van Auren die ten grondslag liggen aan de afgegeven verklaringen.