Beantwoording vragen en opmerkingen over Besluit wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vragen en opmerkingen over het schriftelijk overleg van het besluit tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten.