Bijlage 3 Sira IBO Evaluatie subsidies Rijk

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het rapport over het interdepartementale beleidsonderzoek ‘IBO Subsidies: robuust en proportioneel’.