Eerste suppletoire wet begroting van VWS

Vragen en antwoorden over de eerste suppletoire begroting 2017 van het ministerie van VWS.