Invoering ‘nieuwe’ huisdierenlijst vertraagd

De nieuwe huisdierenlijst (positieflijst) wordt met een half jaar uitgesteld. Aanleiding is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die betrekking heeft op de totstandkoming van de lijst. In de komende maanden wordt daarom een nieuwe beoordeling gemaakt welke huisdieren in Nederland gehouden kunnen worden. Het streven is om in het najaar met een nieuwe lijst te komen die begin volgend jaar kan worden vastgesteld. Dit heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vandaag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu de lijst later ingevoerd wordt, blijft voorlopig de huisdierenlijst uit 2015 van kracht. Hierop staan ongeveer 100 zoogdieren die geschikt zijn om als huisdier gehouden te worden.

In maart 2017 heeft het CBb een uitspraak gedaan over de manier waarop de huisdierenlijst tot stand is gekomen. Destijds is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij stakeholders in een vroeg stadium werden betrokken bij de wetenschappelijke beoordeling van diersoorten. Op die manier kon gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van de stakeholders. Ook was het bedoeld om meer draagvlak te krijgen. Deze aanpak was vooraf juridisch getoetst. Het CBb heeft echter geoordeeld dat de stakeholders (Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Dibevo, Stichting AAP en Dierenbescherming) niet onafhankelijk zijn en daarom niet betrokken mochten zijn bij de wetenschappelijke beoordeling. De staatssecretaris vindt het spijtig dat de CBb nu een streep heeft gehaald door deze aanpak.

De staatssecretaris heeft de uitspraak bestudeerd en bekeken of het mogelijk was om de voorgenomen huisdierenlijst van 2017 alsnog in werking te laten treden. Helaas bleek dit niet mogelijk. Omdat een nieuwe beoordeling van diersoorten noodzakelijk is, zal de invoering van de positieflijst ongeveer een half jaar vertraging oplopen. De nieuwe wetenschappelijke beoordeling zal in de komende maanden plaatsvinden zonder betrokkenheid van de stakeholders. Een groep (internationale) experts wordt geraadpleegd voor de beoordelingscriteria. De betrokken partijen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld worden om te reageren.