Kamerbrief over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over haar voornemen om de aansluiting van mbo-instellingen bij het overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs (bestaande uit vo en vso-scholen) en gemeenten bij wet te regelen.