Spreekpunten minister Schultz bij ontvangst MIRT-onderzoek Goederenvervoercorridors, 22 juni 2017

‘De kwaliteit van onze verbindingen tussen bijvoorbeeld de havens en het Europese achterland behoort tot de hoogste ter wereld. Dat willen we ook de komende vijftig jaar zo houden. Dit MIRT-onderzoek biedt een goede basis en vertrekpunt om de goederen-corridors Oost en Zuidoost te verbeteren. Er is met een hele brede blik naar de opgaven gekeken en met een open blik op innovatie en nieuwe technologie. We gaan de actiepunten snel oppakken.’
Dat zei minister Schultz op 22 juni bij de ontvangst van het MIRT-onderzoek Goederencorridors Oost en Zuidoost.
 

Dames en heren,
Allereerst veel dank voor dit rapport. Het is een van de eerste MIRT-onderzoeken ‘nieuwe stijl’ dat is afgerond.
U hebt met een hele brede blik gekeken naar de opgaven, niet heel specifiek vanuit één knelpunt, maar veel meer vanuit kansen en ambitie. En met een open blik voor innovatie.
Dat maakt u tot pioniers. Want deze benadering is iets anders dan we gewend waren.
Dat vraagt wat van u. Een blik die verder gaat dan de eigen provinciegrenzen, een blik die verder gaat dan aanleg van nieuwe infrastructuur alleen.
Het is complexer, vraagt meer geduld, maar is hopelijk ook interessanter. En het leidt tot betere resultaten. Daar ben ik van overtuigd. En we zien aan een programma als Ruimte voor de Rivier dat het kan!

Ik ben heel blij met het resultaat; de ambitie die eruit spreekt en de vele actiepunten!
Het belang is groot. Onze economie draait op goede verbindingen. De kwaliteit van onze verbindingen is wereldtop. En we willen dat dit ook over pakweg vijftig jaar nog zo is!
We zien dat onze opgaven niet meer haalbaar zijn met aanleg van nieuwe infrastructuur alleen. Niet alleen omdat we daar ook het geld niet meer voor hebben. Maar we hebben ook te maken met andere opgaven zoals onze klimaatdoelstellingen, waterveiligheid, het verbeteren van de kwaliteit van de ruimte.
En we zien ook kansen voor een slimmere aanpak en het beter benutten van de bestaande infrastructuur door technologie erbij te betrekken.

Er komt nu veel nieuwe technologie beschikbaar waarvan we de uitkomst nog niet precies kennen. Daarom belangrijk dat we flexibel zijn en actief onderzoeken wat het ons kan opleveren.
- Wie weet wat de hyperloop kan betekenen?
- Of de ontwikkeling van de zelfvarende container waar de TU Delft de eerste stappen mee gaat zetten?

We zijn druk bezig om kansen op het gebied van platooning en smart shipping te ontwikkelen, te testen en toe te passen.
Op 30 november a.s. organiseer ik een Smart Shipping Challenge waarbij gedemonstreerd wordt wat er op de vaarwegen met de huidige stand van de techniek al mogelijk is.
We zijn ook bezig om de wetgeving aan te passen. Ik ben voorstander van één mobiliteitswet in plaats van allemaal wetgeving apart. We willen slimmer van A naar B; dan moet ook de wetgeving slimmer.

Daarom is mijn aanpak én-én. We blijven waar nodig  investeren in aanleg [de komende tien jaar nog 1000 kilometer]. Maar we kijken nadrukkelijker naar slimme, Beter Benutten-achtige oplossingen.
Niet de infrastructuur staat centraal maar de bereikbaarheid: dat is hét uitgangspunt.

Ik ben heel blij dat u dat uitgangspunt onderschrijft. Dit rapport biedt door de visie, ambitie, de doelstellingen, uitgangspunten en de vele actiepunten [ik geloof dat het er zo´n 80 zijn] een goede basis en vertrekpunt voor de verbetering van de goederencorridors.
Er liggen veel actiepunten en ambities die vragen om te worden opgepakt!
- Een mooie ambitie is dat Nederland het eerste land wordt waar coöperatieve systemen [zoals platooning] worden toegepast op de belangrijke corridors.
- U wilt de best practices van SmartwayZ ook inzetten voor andere wegdelen op bijvoorbeeld de A16 en A15. U wilt kijken hoe we platooning trucks nog veel breder kunnen inzetten.
- Ook de opzet van een landelijk dekkend vulpuntsysteem voor LNG voor weg en binnenvaart is een mooi actiepunt.
Ik noem er maar een paar; er zijn er veel meer en daar spreekt dynamiek en enthousiasme uit!
Positief is dat u al knopen heeft doorgehakt.
U heeft  overeenstemming bereikt over de selectieve ontwikkeling van een aantal grote logistieke knooppunten, zoals Moerdijk, Tilburg, Venlo en Sittard/Geleen(Zuid-Oost) en Nijmegen en Tiel (Oost).
Daar is lang over gesproken, en ik ben blij dat u het eens bent. Nog meer terminals zou leiden tot versnippering en overcapaciteit.

Hoe gaan we verder? Net als u wil ik snel doorgaan. We zijn een programma-aanpak aan het voorbereiden.
Het uitgangspunt is dat we dit met u gaan oppakken. En met een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Er ligt een gezamenlijk belang.
Laten we gezamenlijk verder pionieren en concrete stappen zetten met die acties die het meest kansrijk zijn.
Er liggen een aantal moties waar ik rekening mee moet houden. Ik heb dat ook toegezegd omdat ze prima passen in onze doelstelling. Het gaat om de A15, spoorontwikkelingen in Venlo, Valburg en Born maar ook enkele acties gericht op de binnenvaart.

Wat de A15 betreft ken ik de wens om deze aan te pakken. We gaan dan ook zo snel mogelijk starten met een breed verkeerskundig onderzoek om alle knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen.
Ik heb 200 miljoen gereserveerd voor de verbetering van de goederencorridors.
Ook van medeoverheden en bedrijven verwacht ik een stevige inbreng, zowel op het gebied van financiën als personele capaciteit.
We willen dit geld zo slim mogelijk inzetten en niet op voorhand al reserveren voor aanleg van nieuwe infrastructuur. Dat is nu juist de bedoeling van deze onderzoeken ‘nieuwe stijl’ en dit rapport helpt enorm.

Samenvattend: veel dank voor uw inzet en uw pionierswerk! Er ligt een stevige basis voor de ontwikkeling van de goederencorridors tot 2030.
Ik roep u op om gezamenlijk de volgende stappen te zetten. Het belang voor Nederland en de urgentie zijn hoog. Uw kennis en daadkracht zijn hard nodig en blijven hard nodig om de ambities in concrete acties om te zetten.
Dank u wel.