Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Besluit voor de benoeming van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en vaststelling van de vergoeding van de leden van deze commissie.