Werkzaamheden uitvoeringskosten Zorginstituut Nederland 2016

Op verzoek van het C313 heeft de Auditdienst Rijk (ADR), samen met het Cluster Audit en Risicomanagement (ARM) van het CJIB, specifiek overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de verantwoording van de gemaakte (apparaats)kosten 2016 door het CJIB voor ZiN. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het plan van aanpak “Uitvoeringskosten ZiN 2016” d.d. 26 april 2017.