Bestuurskosten ministerie van VWS, oktober 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.