Beantwoording Kamervragen 1e suppletoire begroting 2017 SZW

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer een set met antwoorden op vragen gesteld naar aanleiding van de 1e suppletoire begroting 2017 van hoofdstuk XV SZW.