Beantwoording Kamervragen over eerste suppletoire begroting 2017 OCW

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).