Benoeming leden Adviescollege Toetsing Regeldruk

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Marijke van Hees, Eric Janse de Jonge en Remco van Lunteren als voorzitter en respectievelijke leden van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is daarbij de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is daarbij de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees is oud-wethouder van de gemeente Enschede en oud-landelijk voorzitter van de PvdA. Op dit moment is zij ook voorzitter van de Raad voor de Cultuur. Zij brengt ruime bestuurlijke ervaring in.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, oud-senator voor het CDA en oud-universitair hoofddocent staatsrecht. Op dit moment is hij ook voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad. Hij brengt bij het ATR een gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. Van Lunteren is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht. De heer van Lunteren brengt kennis van de effecten van regeldruk op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering met zich mee.

Het college wordt benoemd voor een periode van vier jaar.