Besluit op Wob-verzoek over drank- en drugsgebruik in DJI-inrichtingen

De minister van Veiligheid en Justitie heeft 23 juni 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek informatie inzake het drank- en drugsgebruik in DJI-inrichtingen.