Ontwerpbesluit aanpassing Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek

Ontwerpbesluit aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren.