Beantwoording schriftelijke Kamervragen inzake Eerste suppletoire begroting 2017 van Veiligheid en Justitie

Minister Blok (VenJ) stuurt de antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de Eerste suppletoire begroting 2017 naar de Tweede Kamer.