Beleidsbrief bij Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45

Minister Blok (VenJ) en minister Asscher (SZW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het contraterrorismebeleid naar aanleiding van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45.