Samenvatting DTN 45 voor de Tweede Kamer

Het document bevat de samenvatting van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 45 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).