Reactie ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie op verklaring Marokko

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie laten desgevraagd in reactie op de Marokkaanse verklaring weten: 'Nederland hecht nu en in de toekomst aan effectieve samenwerking met Marokko mits gebaseerd op internationaal rechtelijke kaders en bescherming voor de rechtsstaat. In dat licht is de Marokkaanse verklaring onbegrijpelijk en onnodig.'

Het ministerie van Veiligheid en Justitie voegt daaraan toe dat niet wordt ingegaan op individuele gevallen.