Besluit op Wob-verzoek over convenanten preventie gehoorschade muzieksector

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van de twee convenanten over preventie gehoorschade muzieksector.