Bijlage bij Beantwoording feitelijke vragen met betrekking tot de eerste suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2017