Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016

In dit rapport zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) over het jaar 2016 in beeld gebracht.