Op weg naar een Voedselstransitie: Communicatie onderzoek naar de keuze voor duurzaam geproduceerd voedsel

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Motivaction International B.V. een kwantitatief communicatieonderzoek uitgevoerd onder Nederlandse burgers naar hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot duurzaam voedsel. De bevindingen in dit rapport bieden inzicht in de huidige opinie over duurzame voedselproductie en voedselconsumptie en bieden aanknopingspunten voor eventuele communicatie hierover vanuit de overheid met de burger.