Toespraak van minister Schultz van Haegen bij opening Researchlab smart mobility

Toespraak van minister Schultz van Haegen (IenM) op 27 juni 2017 bij de opening van het Researchlab in Delft.

Dames en heren,

Fantastisch om hier alwéér te zijn. 
3 weken geleden was ik hier om de Hyperloop te openen. Nu het Research lab voor automated driving.

Dat zegt iets over het ondernemerschap van de TU Delft…. het zegt iets over het hoge tempo van de technologie en innovatie… en het zegt ook wel degelijk iets over mijn enthousiasme voor dit onderwerp dat voortkomt uit een droom en ambitie die ik voor me zie.

Dat doet me denken aan een gebouw dat een klein eindje verderop op de campus staat: de Dreamhall.

In deze Dreamhall werken groepen studenten aan verschillende dromen. Die dromen staan op spandoeken boven hun atelier. Zoals de snelste auto op zonne-energie, mensen die verlamd zijn weer laten lopen, of de eerst1e student op de maan brengen…

Een paar jaar geleden had ik ook zo’n soort droom. Ik zag overal ter wereld nieuwe technologie opkomen. Auto’s die met elkaar en met de weg kunnen communiceren, slim asfalt, nieuwe systemen om het verkeer te managen. En ik dacht: daar kunnen en moeten we iets mee.

Ik zag het helemaal voor me: zelfrijdende auto’s en trucks, wegen die zelf de energie opwekken voor de verlichting, slimme verkeerslichten, steden die veel meer ruimte hebben voor groen en water.

Die droom werd ambitie: Nederland wil hét Smart Mobility Center van de wereld worden. Voorop lopen met innovatieve en duurzame mobiliteit.

We zijn aan het werk gegaan.

  • De wetgeving is aangepast. Wij zijn het eerste land waar wettelijk wordt geregeld dat voertuigen binnenkort zonder bestuurder de openbare weg op mogen. [nieuwe experimenteerwet bij RvS].
  • De RDW is aan de slag gegaan met de toelating van totaal nieuwe voertuigen op de openbare wegen.
  • Veel experimenten zijn gestart. Van grensoverschrijdende testen met platooning trucks tot de Wepod op de openbare weg. Ik ben heel blij met de vele initiatieven die gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben genomen.

En vandaag zetten we een nieuwe stap.

Dit Research lab is het 1e testveld in Europa waar je verschillende vormen van automatisch vervoer kunt testen en monitoren in de praktijk.

Hoe reageren voetgangers bij een zebrapad op een auto zonder bestuurder? Hoe loopt de interactie met fietsers? Allemaal praktische vragen waar we hier met behulp van camera’s en een controle-room antwoord op kunnen krijgen.

Ik vind het een geweldig samenwerkingsverband van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Zuid-Holland, acht verschillende gemeenten en de TU Delft!

Het researchlab past bij de nieuwe fase die we inslaan. We willen van pionieren met veel kleinschalige experimenten naar schaalvergroting. Een fase waarin we meer willen leren uit wat we aan het doen zijn via allerlei experimenten. Met dit researchlab is meer kennisdeling mogelijk doordat alle resultaten open beschikbaar worden gesteld. Zo komen we verder.

We hebben al veel geleerd uit eerdere experimenten. Een heel praktisch voorbeeld: uit de test met de WePod bleek dat de sensoren niet overweg konden met natte bomen en struiken. Toch wel handig in Nederland….

Inmiddels is de software verbeterd. Ieder experiment maakt ons vervoer weer slimmer en veiliger. Maar we willen nog veel meer weten over het gedrag tussen deelnemers aan het verkeer, over reactiesnelheid, en ook over verzekeringsvraagstukken. Daarom is het interessant dat een verzekeraar als Aon betrokken is bij het lab; er zijn nog veel vragen over verzekeringen van zelfrijdend vervoer.

De behoefte om te leren door te experimenteren groeit nog steeds. Bij de RDW liggen nog veel verzoeken voor het verlenen van ontheffingen om de straat op te gaan.

Ook internationaal is er veel belangstelling om hier in ons land te testen. Er zijn aanvragen van veel grote automerken. Binnenkort start zelfs een grensoverschrijdend project met de WEPod tussen Duitsland en Nederland. Een project bij Kleve Airport.

De Nederlandse RDW zorgt voor toegang op de Duitse wegen van de WEPod. We mogen trots zijn op die internationale belangstelling en die positie!

U merkt het: ik ben zeer enthousiast over dit onderwerp! Daarom open ik graag straks het Research lab.

Ik ben benieuwd naar de experimenten die gaan lopen. Met het oog op de schaalvergroting en het breed delen van kennis blijven we nauw in contact. Misschien kom ik gewoon over 3 weken weer hier om te kijken hoe het gaat! 

Ik feliciteer alle betrokkenen met deze stap en ik wens u heel veel succes!