Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte

Voorstudie naar de gevolgen van de Toegankelijkheidsakte voor Nederland. De voorstudie geeft aan hoe de effecten van de Toegankelijkheidsakte het best kunnen worden
onderzocht.