Beslissing op bezwaar Wob-verzoek Consumentenclaim volle treinen - eerste en tweede deelbesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 28 juni 2017 een beslissing genomen op het bezwaar tegen een besluit in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het  wob-verzoek was gericht tegen volle treinen van de NS.