Besluit op Wob-verzoek over ANPR-gebruik

Het ministerie van Financiën heeft op 28 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek om informatie over het gebruik van Automatic Number Plate Recognition (ANPR).