Besluit op Wob-verzoek over integriteitsschendingen 2015-2016

Het ministerie van Financiën heeft op 28 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek om documenten openbaar te maken over integriteitsschendingen 2015-2016 binnen het ministerie van Financiën.