Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Lijst van instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, naar aanleiding van per 1 mei 2016 ingediende aanvragen.