Tk Bijlage Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 20170706 07