Toedeling kosten Medisch-Specialistische Zorg 2015 ten behoeve van Overall Toets 2018

Voor de Overall Toets 2018 moeten de kostengegevens Medisch-Specialistische Zorg over 2015 representatief gemaakt worden voor het jaar 2018. Vervolgens dienen de kosten toegedeeld te worden aan de deelbedragen die in de risicoverevening worden onderscheiden. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het toedelingsonderzoek.