Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse deelname aan de USSC

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 29 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over Nederlandse deelname aan de USSC.