Besluit op Wob-verzoek over (vermoedens van) integriteitschendingen over de jaren 2015 en 2016 (EZ)

De minister van Economische Zaken heeft op 29 juni 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over (vermoedens van) integriteitschendingen binnen het ministerie over de jaren 2015 en 2016.