Besluit Wob-verzoek inpassing 380kV-verbinding Haarlemmermeer

Het ministerie van infrastructuur en Milieu heeft op 29 juni een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de inpassing van de 380 kV-verbinding Haarlemmermeer.