Nederlandse diplomaat keert terug in Tripoli

Nederland plaatst weer een eigen diplomaat in Tripoli. Voor een heropening van een volwaardige ambassade in de hoofdstad van Libië is het nog te vroeg en is ook meer geld nodig.

‘Maar dit is een belangrijke eerste stap om weer op diplomatiek niveau vertegenwoordigd te zijn in Tripoli. Dat is nodig om de complexe situatie daar goed te kunnen volgen, beter contact met de Libische autoriteiten te kunnen hebben en onze steunprogramma’s aan het land beter te kunnen begeleiden’, aldus minister Koenders van Buitenlandse Zaken.
 
Hij maakte zijn besluit donderdag bekend na een werkdiner met de Libische minister-president Serraj en minister Siala van Buitenlandse Zaken, die een tweedaags bezoek aan Nederland brengen. Ze bespraken de politieke situatie in Libië en de problemen met migratie. Eerder op de dag sprak de Libische delegatie met Nederlandse bedrijven en brachten ze een bezoek aan de haven van Rotterdam.
 
‘De voortdurende instabiliteit in Libië, aan de zuidgrens van de Europese Unie, heeft ook verstrekkende gevolgen voor ons, zoals de grote stroom migranten’, aldus Koenders. De Libische kustwacht speelt een belangrijke rol om die migratiestromen aan te pakken en mensensmokkel te bestrijden. ‘Mensen verkeren in een verschrikkelijke positie. Daarom moet er ook altijd oog zijn voor mensenrechten. Dat is allereerst een verantwoordelijkheid voor de Libische autoriteiten, maar we moeten hen in die complexe taak ondersteunen.’ Volgens Koenders doen organisaties als de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de UNHCR hier ook belangrijk werk. 
 
De minister benadrukte dat het uitgangspunt blijft dat de Libiërs zelf aan tafel moeten komen om te praten over een politieke oplossing als eerste stap naar vrede en stabiliteit in het land. De VN heeft hier volgens Koenders een belangrijke rol. De minister, Serraj en Siala spraken verder onder meer over economische samenwerking.
 
De Nederlandse ambassade in Tripoli werd eind juli 2014 om veiligheidsredenen gesloten. Sindsdien werken de ambassadeur en de andere medewerkers vanuit de Nederlandse ambassade in de Tunesische hoofdstad Tunis.
 
De veiligheid in Libië laat nog veel te wensen over. Toch vindt Koenders de tijd rijp voor een diplomatieke terugkeer naar Tripoli. ‘We wegen de risico’s zorgvuldig af en nemen uiteraard alle benodigde veiligheidsmaatregelen’, aldus de minister. Hij streeft naar een spoedige terugkeer, maar het precieze moment moet nog worden bepaald. Italië en Turkije hebben hun ambassades in Tripoli inmiddels heropend, het Verenigd Koninkrijk heeft er semi-permanente huisvesting.
 
De opening van het Nederlandse kantoor in Tripoli wordt gefinancierd uit bestaande budgetten. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. In de afgelopen maanden pleitten achtereenvolgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken en de OESO voor meer geld om de Nederlandse posten in het buitenland te versterken. ‘Dat onderschrijf ik van harte. Het is hoog tijd dat na vele jaren van krimp weer wordt geïnvesteerd in onze diplomatieke slagkracht’, aldus Koenders.