Onderzoeken Subsidiesystematiek

Het onderzoek uitgevoerd door de ADR heeft zich gericht op de subsidiesystematiek en de keuzes die gemaakt worden bij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering en realisatie van door OCW beoogde activiteiten en doelen. De ADR heeft drie rapportages opgeleverd: voor DGPV (directoraat-generaal primair en voortgezet onderwijs), DGHBWE (directoraat-generaal hoger onderwijs, beroepsonderwijs, wetenschap en emancipatie) en DGCM (directoraat-generaal cultuur en media).