Verslag so deeleindexamens vmbo

Staatssecretaris Dekker beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over diverse uitvoeringsbesluiten voor de deelexamens vmbo.