Aanbiedingsbrief verslag schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) biedt antwoorden op vragen van het Schriftelijk Overleg van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs.