Beantwoording Kamervragen over het uitsluiten van laagopgeleiden door woningcorporatie Havensteder

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het uitsluiten van laagopgeleiden door woningcorporatie Havensteder.