Beantwoording Kamervragen over strafrechtelijk onderzoek naar aardbevingsschade Groningen

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over de rechterlijke uitspraak dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de aardbevingsschade die is veroorzaakt door de gaswinning van de NAM.