Beantwoording Kamervragen over teruggeven van het geld aan het bedrijfsleven uit reserves van product- en bedrijfschappen

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen die zijn gesteld door het lid Geurts (CDA) over het teruggeven van het geld aan het bedrijfsleven uit de reserves van de product- en bedrijfschappen.