Beantwoording verslag schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs

Brief met antwoorden van minister Bussemaker betreft het schriftelijk overleg bekostigingssystematiek hoger onderwijs.