Besluit Wob-verzoek over het beleid inzake de vliegtuigbewegingen van vertrekkende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan en de woningen in het LIB-3-gebied (ORA)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 20  juni 2017 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het beleid inzake de vliegtuigbewegingen van vertrekkende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan en de woningen in het LIB-3-gebied.