Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

Uitkomsten van de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap. Deze werkgroep had tot doel om het nucleaire landschap in Nederland in kaart te brengen, de financiële risico's voor de overheid te inventariseren en beleidsopties voor de toekomst van het nucleair landschap in Nederland in beeld te brengen.