Kamerbrief met Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

Minister Kamp (EZ), minister Schultz van Haegen (IenM), minister Dijsselbloem (Fin) en minister Schippers (VWS) sturen het eindrapport van de interdepartementale hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap aan de Tweede Kamer.