Kamerbrief over liquiditeitsbuffer derivaten woningcorporaties en aanbieding jaarverslag 2016 Autoriteit woningcorporaties

Minister Plasterk (BZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over inzicht in de langetermijnontwikkeling van de voor derivaten benodigde liquiditeitsbuffer en biedt hierbij ook het jaarverslag 2016 Autoriteit woningcorporaties aan.