Kamerbrief over uitkomsten auditrapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Minister Plasterk ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen en aanbevelingen van de uitkomsten van het rapport van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) als toezichthouder op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).