Kamerbrief over voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen, voorjaar 2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang.