Beantwoording vragen Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de fracties uit de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De commissie had vragen gesteld over het Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur.